El projecte Bycatch (d’ara en endavant, “el Projecte”, en qualsevol dels noms que pugui adquirir en el futur) és un projecte de ciència ciutadana coordinat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CEAB-CSIC) i el CREAF i està parcialment subvencionat pel Govern de le Illes Balears.
El Projecte depèn de la recollida de dades per part de la ciutadania sobre les captures accidentals de fauna marina en arts de pesca, tan profesionals com recreatius. Els ciutadans participen enviant i compartint, entre d’altres, dades i imatges, a través de les diferents aplicacions del Projecte per a dispositius mòbils o altres dispositius electrònics. Per a això, caldrà ser major d’edat o participar sota la supervisió d’un adult i estar d’acord amb la política de privacitat del Projecte, així com amb els termes d’ús:

  1. Les captures accidentals en arts de pesca suposen una amenaça per algunes espècies marines i poden suposar un estorb i un pèrdua de temps i diners pels pescadors. El Projecte contribueix al coneixement dels principals factors implicats en aquests esdeveniments i en l’evaluació dels impactes que tenen en la fauna marina a partir de la recollida de dades i imatges (entre d’altres), l’anàlisi o estudi d’aquesta informació i la posada en marxa o col·laboració amb accions de sensibilització o seguiment. Al lloc web del Projecte s’informa de com enviar dades i fotografies.
  2. En compartir les teves dades i fotografies amb el Projecte, acceptes els presents termes d’ús, acceptes que les fotografies es difonguin de manera anònima sense constar el teu nom o pseudònim i concedeixes als membres del Projecte una llicència sobre la teva fotografia de durada igual als drets d’autor vigents aplicables per poder explotar la fotografia sense cap restricció i cedir-la a tercers en tot el món, lliure de royalties, no-exclusiva i sub-llicenciable. En qualsevol cas, aquests termes no impliquen per a l’autor original cap restricció sobre l’ús de les seves fotografies, i pot explotar-la per altres mitjans de manera compatible a la cessió concedida per aquest document.
  3. Per norma general, qualsevol creació original protegible per drets d’autor serà difosa pel Projecte amb llicència CC-BY, indicant autor anònim i el nom del Projecte (exemple: Anònim, CC-by Bycatch), i encara que aquestes continguin nom d’autor o l’autor consti en les seves metadades. Quan sigui possible, part de les bases de dades o taules resultants de les contribucions dels usuaris seran difoses, per norma general, sota llicència CC0. En el cas que sigui necessari l’accés o cessió a terceres persones (personal investigador, gestors de fauna salvatge, etc.) d’informació recopilada pel Projecte i considerada sensible (no difosa sota llicència CC0 ), s’establiran els protocols i / o llicències adequades per a la seva difusió.
  4. Garanteixes que tens els drets legals necessaris sobre les dades i les fotografies que comparteixes amb el Projecte i que aquestes no són difamatòries, ni infringeixen cap llei. La participació al Projecte és anònima per garantir la protecció de la privacitat dels participants. Per això, garanteixes que no afegiràs informació personal teva o de terceres persones en les dades o fotografies que envies al Projecte. Entens que aquestes dades o fotografies poden ser cedides a tercers, i que des del Projecte no es pot garantir la capacitat d’eliminar qualsevol possible dada personal que enviïs per error.
  5. Acceptes indemnitzar els particulars, a les institucions i/o als membres del Projecte i col·laboradors de qualsevol càrrega legal i/o monetària i de qualsevol altra despesa en què pogués incórrer com a resultat del teu incompliment de la garantia anterior.