Bycatch disposa d’una aplicació per a dispositius mòbils, en versió Android i IOS. Aquestes aplicacions serveixen per què els voluntaris del projecte carreguin fotos de captures accidentals a la base de dades de Natusfera de manera anònima.

Primer ús i menú principal:

La primera vegada que executem l’aplicatiu, aquesta ens mostrarà un diàleg amb enllaços a la política de privacitat i l’acord de l’usuari. És important llegir i acceptar aquests documents. Un cop fet això, podem començar a fer servir l’app. Des d’aquesta pantalla també podem triar l’idioma en què volem usar l’aplicació; l’idioma queda desat, però l’usuari el pot canviar en qualsevol moment des del menú principal.

Un cop dins de l’aplicació, anem al menú principal. Des d’aquest menú podem:

 • Accedir a la política de privacitat i acord de l’usuari
 • Canviar l’idioma en què usem l’aplicació
 • Anar a ‘Les meves captures’ – Aquesta és la pantalla on es llisten totes les captures que l’usuari ha anat afegint
 • Anar a ‘Afegir captures’ – Aquest és el formulari per omplir i pujar captures a Natusfera

El formulari de captures

Aquest és el formulari d’entrada de captures. Aquest formulari registra la ubicació actual de l’usuari, o sigui que la primera vegada que hi entrem ens demanarà permís per registrar ubicació. La ubicació no és obligatòria, però millora molt la qualitat de dades del projecte!

Els camps d’informació que es recullen són els següents (en negreta els camps obligatoris):

 • Mètode de captura – L’art de pesca amb què s’ha produït la captura accidental
 • Imatge – Molt important, i obligatori. Una imatge de la captura accidental, el més clara possible.
 • Nom de la barca – El nom de l’embarcació on s’ha produït la captura.
 • Has capturat – Aquí indiquem de manera general què hem capturat (Aus, Mamífers, Peixos cartilaginosos, Tortugues o Altres)
 • En concret – Aquí podem afinar una mica més què hem capturat. Per exemple, podríem dir Aus, en concret Gavot. Aquest camp està desactivat per defecte, cal fer una tria al desplegable ‘Has capturat’ per desbloquejar-lo.
 • Anellat – Si la captura accidental porta una anella, aquí ho podem indicar. Si triem ‘Sí’, ens apareixerà una casella opcional on podem escriure el codi que hi ha a l’anella. Encara que aquest camp no és obligatori, si la captura està anellada és molt important introduïr aquestes dades: són claus per al seu tractament amb fins científics.
 • Observacions – Camp lliure. S’hi pot afegir qualsevol comentari que es consideri interessant

Les contribucions al projecte són anònimes, però com hauràs observat, es registren dades que permeten identificar a l’usuari. Per exemple, el nom de la barca o la ubicació. Tots els camps es pugen a Natusfera codificats o encriptats, de manera que un observador casual no podrà llegir cap d’aquests camps.

En el cas de la ubicació, aquesta no es mostrarà en cap cas a Natusfera. Només els administradors del projecte podran accedir a la ubicació de les captures.

Desant les dades:

Quan haguem omplert les dades del formulari, fem click al botó desar. En aquest moment, l’app intentarà pujar la captura a Natusfera, al projecte ByCatch. Poden passar dues coses:

 • La captura es puja correctament
 • La captura no es pot pujar per què hi ha mala cobertura de xarxa

Si la captura no es pot pujar, no es perd. Es desa al dispositiu mòbil i podem tornar a intentar pujar-la quan tinguem millor cobertura.

La captura s’ha desat correctament; s’ha desat al dispositiu i també s’ha pujat a Natusfera.

La captura no s’ha pogut pujar per problemes de connectivitat. Podem tornar a intentar-ho més tard, quan tinguem un senyal mòbil més estable.

Què passa si una o més captures no s’han pogut pujar?

Cap problema. Les dades es desen en local al dispositiu mòbil, i al menú principal ens apareix un botó que ens avisa de que hi ha captures pendents de pujar a Natusfera. Podem fer això quan tinguem millor cobertura o bé accés a la xarxa inalàmbrica.

Fem click al botó de ‘Pujar captures pendents’ quan tinguem millor recepció…

… i les captures desades localment es pugen a Natusfera. Aquest procés permet pujar múltiples captures en un sol cop.

https://www.bycatch.csi