El projecte Bycatch (d’ara en endavant, “el Projecte”, en qualsevol dels noms que pugui adquirir en el futur) recull, entre altres, dades i imatges compartides pels voluntaris i part d’aquesta informació es posa a disposició de terceres parts (interessades en les captures accidentals de megafauna marina) i del públic general. Per tal de protegir la privacitat dels seus voluntaris, s’evita la recopilació d’informació que pugui identificar de manera individual a una persona física determinada. Així, en l’enviament de dades i fotografies, no es demanen noms, adreces, contrasenyes o qualsevol altra informació personal dels voluntaris. Sí que es recullen en tots els casos les ubicacions exactes de les observacions ciutadanes durant l’enviament d’informes, però aquesta informació es vincula només a l’informe i a un identificador d’usuari generat de forma aleatòria. Aquestes ubicacions només es posaran a disposició de la comunitat científica i només poden ser exposades al públic general de manera conjunta amb la resta d’informes. El nom de l’embarcació de pesca també podrà ser proporcionada de manera voluntària per l’usuari, però aquestes dades mai es posaran a disposició del públic general. Els voluntaris poden incloure notes i fotografies en els seus informes, però és la seva responsabilitat no incloure en aquestes notes i fotografies, qualsevol informació que desitgin mantenir en privat o qualsevol informació que violi els drets de privacitat dels altres o sigui incompatible amb l’acord de l’usuari del Projecte.
El Projecte disposa de mecanismes per evitar que les dades de caràcter personal que poguessin haver enviat els usuaris per error, tot i les mesures d’anonimització, no siguin compartits amb el públic general. Tot i això, si en algun cas particular aquestes mesures no evitessin, per error, la publicació d’una dada de caràcter personal, s’anima a les persones que així ho detectin a notificar-ho als responsables del Projecte, per a procedir a eliminar la seva aparició de l’espai públic si fos possible. El Projecte no pot garantir l’eliminació de les dades de caràcter personal que puguin ser recopilades pel Projecte malgrat les mesures d’anonimització, ni que aquests no siguin visibles pels integrants del Projecte o per qualsevol dels seus col·laboradors o terceres persones amb accés al conjunt de les dades del Projecte.
S’adverteix que en el cas de compartir les seves observacions (informes) en qualsevol mitjà públic, com per exemple en xarxes socials, els voluntaris estarien relacionant les seves observacions amb les seves dades personals (ex. compte personal en xarxes socials), invalidant per decisió del propi voluntari, el fet que la seva participació al Projecte és anònima.

La llista detallada de la informació recopilada és la següent:

  • Informes recollits i enviats pels voluntaris en relació a les captures accidentals en arts de pesca. Això inclou la ubicació precisa de les observacions dels voluntaris i les fotografies, notes o qualsevol altra informació que el voluntari afegeixi a l’informe. Si bé la fotografia enviada pel voluntari podrà ser accessible al públic general, la informació sobre la barca de pesca i la ubicació exacte de les observacions, no es posarà a disposició del públic general. L’usuari podrà proporcionar una direcció de contacte per a rebre informació relacionada amb el projecte que no serà mai proporcionada a una tercera part.